Tidsreise med Bach i Moss - 300 år

Arrangementsinformasjon

Moss 2020 - 300 år https://www.moss2020.no/

En 300årig tidsreise i Rygges kulturlandskap og det urbane Moss - NB! Flyttet til lørdag 4. september 2021

En musikalsk og litterær tråd tvinnes rundt viktige historiske bygninger i Rygge og Moss, og i løpet av 6 kulturarrangementer på én dag på 6 forskjellige steder fortelles noe av historien om Moss og Rygge.

NB!                                                                                                                                                                   Dette prosjektet er flyttet til lørdag 4. september 2021. Kun 40. billetter selges med en pakkepris på alle 6 arrangementene inklusiv transport med buss til alle stedene for kr. 900 (Enkeltbillett for en konsert vil være kr. 300). Det selges også billettpakker på 3 utvalgte konserter for kr. 600. Om det er tilgjengelig billetter igjen etter salg av pakkeløsninger, selges det enkeltstående konserter for kr. 300.

Å gi en følelse av en 300årig tidsreise i historien – på èn dag - som også peker tilbake til tidligere tider hvor pilegrimsveien spilte en viktig rolle. Musikken formes av ulike nasjonale og internasjonale fiolinister i samspill med byggenes historie og estetikk – som gir premisser til hvilke musikalske uttrykk som blir valgt, fra barokk til moderne el-fiolin.

Et av menneskehetens store kunstneriske testamenter er Bachs 6 solosonater og partitaer for fiolin som ble renskrevet i 1720 under hans tid som kapellmester i Köthen – samme år som Moss fikk sin bystatus.

I tillegg til Bach som den røde tråden blir det musikk som representerer de ulike tidsepoker og litterære betraktninger om tidsepoker og stedshistorie.

Kl. 09.30

Carlberg gård

Morgenkaffe m/ noget attåt

Kl. 11.00

Carlberg gård

Terje Moe Hansen - Fiolin

Frode Haltli - Akkordeon

Forfatter Erik Grønner

Bach - Partita 3

Kl. 13.00

Kråkereiret Rockeklubb

Victoria Johnson - El-fiolin

Bernt Isak Wærstad - Laptopartist

Forfatter Agnar Lirhus

Bach - Sonate 2

Kl. 15.00

Moss KrematoriumBirgitte Stærnes - Fiolin

Forfatter Ole Robert Sunde

Bach - Sonate 3
Kl. 19.00

Moss bryggeri


Mari Samuelsen - Fiolin

Forfatter Maria Børja

Bach - Partita 2


Kl. 21.00


Torderød gård


Kati Debretzeni - Barokkfiolin

Forfatter Jonny Halberg

Bach - Partita 1

Kl. 23.00

Rygge kirkeMarco Ambrosini - Nyckelharpe

Eva Marie Rusche - Orgel

Forfatter Alf van der Hagen

Bach - Sonate 1

Bachs sonater & partitaer og musikere:

Kati Debretzeni - https://monteverdi.co.uk/soloists/kati-debretzeni

Mari Silje Samuelsen - http://marisamuelsen.com/

Birgitte Stærnes - http://duoacorda.com/index.html

Terje Moe Hansen - https://nmh.no/om_musikkhogskolen/ansatte/terje_moe_hansen

Frode Haltli - http://frodehaltli.com/

Victoria Johnson - https://victoriajohnson.no/

Bent Isak Værstad - https://musictechfest.net/bernt-isak-waerstad/

Marco Ambrosini - https://www.marcoambrosini.eu/

Eva Marie Rusche - https://www.evamariarusche.eu/

Forfattere :

Jonny Halberg - https://www.kolonforlag.no/authors/details/9

Agnar Lirhus - http://oktober.no/nor/Forfattere/Norske/Lirhus-Agnar

Ole Robert Sunde - https://www.gyldendal.no/Forfattere/Sunde-Ole-Robert

Maria Børja - https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/hun-gar-helhjertet-inn-i-det

Erik Grønner - https://erikgronner.com/om/

Alv van der Hagen - http://www.oktober.no/Forfattere/Norske/Hagen-Alf-van-der

Steder :

Carlberg gård - https://www.carlberg-gaard.no/

Moss krematorium - https://www.mosshistorielag.org/artikler-samla-fra-strandsittaren/577-krematoriet-i-moss-del-1

Moss bryggeri/Momentum kunsthall - https://www.moss2020.no/events/en-haer-av-kvinner-for-fred-apning/ / https://punkto.no/om-momentum/?lang=en

Kråkereiret - https://www.krakereiret.no/

Torderød gård - https://www.mosshistorielag.no/artikler-samla-fra-strandsittaren/293-jeloy-torderod

Rygge kirke - https://www.moss2020.no/bokbad-av-praktboka-arvegull-om-rygge-kirke/


NB! Vi tar forbehold om eventuelle programendringer

johannsebastianbach