page view image

Mellomrommet - en helaften med Elvira Nikolaisen og gjester

Arrangementsinformasjon
event image

Mellomrommet   

Elvira Nikolaisen med nasjonale og internasjonale gjester


En kreativ møteplass langs veien - mellom en artist og pilegrim, en prest og musiker, en arkitekt og urban designer, og en kunstner og fargevisjonær.


Mellomrommet – et sted ALT kan skje, og ALT kobles sammen

Mellomrommet - det store mellomrommet mellom det livet fylles av - og hvor musikk og andre kunstuttrykk og impulser bringes til torgs – for å gi oss et refleksjonsrom og et opplevelsesrom for det livet fører med seg - og som ansporer til gode livsrom å leve i.

Det starter med Vorspiel med åpen kafé, mingling, og introduksjoner for kveldens program - og fortsetter med musikk og verbale innslag - og imellom er det sosiale hvilepauser for påfyll av noe for magen og noe for ganen. 

Temaene kommer til å kretse rundt den store livsvandringen og pilegrimsreisen vi alle gjør - og som fysisk manifesteres i at dagen innledes - for de som ønsker - med en pilegrimsvandring fra nord, sør og vest i retning Moss. 

For mer info: 

https://www.arenas-kulturprogram.com/l/mellomrommet-med-elvira-nikolaisen/ 

elvira