Ensemble 96 - Haydns Nelsonmesse & Christophersen Kortmesse

Arrangementsinformasjon

Joseph Haydn: Nelsonmesse
Bjørn Morten Christophersen: Kortmesse langt borte frå

Medvirkende:
Ensemble 96, dirigent Nina T. Karlsen

Ditte M. Bræin, sopran
Mari Askvik, alt
Robert Lind, tenor
Olle Holmgren, bass

Sammensatt orkester med strykere fra Ensemble Allegria og Oslo-Filharmonien

Lars Notto Birkeland, orgel


Messetekstene i Haydns verk vender seg mot Gud i takknemlighet, hyllest og bønn om nåde, tilgivelse og fred, mens kommentarverket henvender seg til medmennesket og uttrykker spennet mellom frykten for det ukjente og higen etter forståelse og forsoning -  verket handler blant annet om tro, ikke tro og lengsel etter noe å tro på.

Tekstene til Kortmesse langt borte frå er hentet fra Paal-Helge Haugens “Missa Brevis” fra 1992 samt katolske sangmesser av Franz Seraph von Kohlbrenner fra 1700-tallet (i dansk oversettelse). Haugen reflekterer rundt messeordinariet med et sekulært blikk i fri form. Kohlbrenners tekster, derimot, er skrevet på rim og regelmessig rytme til kirkelig bruk for å utdype de ulike delene av messen.

Verket kobles til Joseph Haydns Nelsonmesse, slik at de to verkenes satser spilles annenhver gang – og noen ganger glir de også over i hverandre.

Ny Musikk Østfold, Arena arrangerer konserten sammen med Ensemble 96

ensemble96