page view image

Adventskonsert med Sinikka Langeland & Kåre Nordstoga

EVENT INFORMATION
event image

A D V E N T S K O N S E R T 

De gamle julesalmene 

Folketoner og orgelverker av J.S. Bach,  

Buxtehude og Bruhns         

Sinikka Langeland  & Kåre Nordstoga 

 

Velkommen til en vakker, leken og stemningsfull konsert med kantele, sang og orgel. “Fra himlen høit jeg kommer her”, synger engelen og forkynner det glade julebudskap . Gledessang i dypt alvor skinner gjennom de gamle julesalmene som ble sunget av våre forfedre i høytidene både hjemme og i kirken. De gamle tonene ble inderliggjort og personlig utformet og finnes i en mengde varianter over hele landet. En av de mest kjente er “Et Barn er født i Betlehem” hvor man mer eller mindre kan gjenkjenne originalen som en gang vandret opp gjennom Europa på 1400-tallet. “Et lidet Barn så lystelig” ble kalt for Juleverset og dette ene verset skulle i følge Kingos salmebok synges ”Førend Evangelium læses af Prædikestolen… i Julehelligdage tre Gange…”De som ikke kom seg til kirke på julehelligdagene hadde de samme ritualene hjemme, og det er derfor ikke underlig at denne tona finnes i så uendelig mange varianter. For både Bachs julekoraler og våre norske folketonevarianter springer ut av de samme gamle salmetonene som ligger til grunn for hans Orgelbüchlein, Leipziger Choräle og Canonische Verænderungen.  

Det er tradisjon for å improvisere på både kantele og orgel og Sinikka og Kåre vil slå seg litt løs i denne konserten og leke litt med juletonene som henter musikk også fra innspillingen «Marias Song» utgitt på ECM 2009.   


sinikkalangeland jule